Gửi tin nhắn
aboutus
QC Hồ sơ

Việc kiểm soát chất lượng để sản xuất các bộ phận và bộ phận thay thế bộ tăng áp được thực hiện nghiêm ngặt trong Công ty Marine Turbo.

  • Marine Turbo cung cấp đầy đủ các phụ kiện thay thế bộ tăng áp hàng hải phải vượt qua các thông số kỹ thuật cần thiết.
  • Tất cả các sản phẩm Marine Turbo phải vượt qua tất cả các quy trình và tiêu chuẩn Đảm bảo Chất lượng nghiêm ngặt của chúng tôi, cả khi nhận được từ các nhà cung cấp của chúng tôi và trước khi gửi đến nhiều khách hàng quan trọng của chúng tôi.Tất cả các đơn vị được cung cấp với một báo cáo kiểm tra đầy đủ và báo cáo cân bằng.
  • Nhà máy Marine Turbo đã đạt chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO9000 vào năm 2001 và hầu hết các bộ phận thay thế bộ tăng áp đều được chứng nhận bởi CCS và GL.

Marine Turbo Service kiểm soát chất lượng 0

Chi tiết liên lạc